BTW-teruggave zonnepanelen en sluiting Nationale Belasting Adviseurs

Geachte heer/mevrouw,

In deze brief informeren we over een aantal belangrijke zaken betreft de terugvordering van de btw over de door u aangeschafte zonnepanelen:

 1. De sluiting (liquidatie zonder vereffening) van onze onderneming (Nationale Belasting Adviseurs B.V.)
 2. (Mogelijke) vertraging in het btw-teruggave traject op zonnepanelen
 3. De gevolgen voor uw btw-teruggave traject en hoe nu verder

Hierbij informeren wij u dat wij onze onderneming Nationale Belasting Adviseurs B.V. formeel hebben gesloten. Binnen enkele dagen wordt deze wijziging doorgevoerd bij de Kamer van Koophandel. Het betreft een liquidatie van de BV zonder vereffening. Als gevolg van recente wijzigingen in de Btw-tarieven voor zonnepanelen, die sinds 2023 op 0% zijn vastgesteld, heeft ons bedrijf geen inkomsten meer gegenereerd. Ondanks onze inspanningen om nieuwe inkomsten te genereren en het aanhouden van personeel tot en met oktober 2023 om de lopende trajecten af te ronden, is het ons niet volledig gelukt alle trajecten af te ronden. Dit komt mede door de lange verwerkingstijd aan de zijde van de Belastingdienst. Het sluiten van onze onderneming was de enigste verantwoorde keuze om opbouwen van schulden te voorkomen. Alle financiële middelen zijn opgebruikt in een poging om alle lopende verplichtingen zo compleet mogelijk af te ronden.

Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u, uw btw op de zonnepanelen nog niet terug heeft ontvangen. Indien dit voor u van toepassing is begrijpen we dat dit voor u vervelend is, en we bieden onze oprechte excuses aan voor eventueel ongemak. Hieronder leggen we aan u uit hoe alsnog uw btw kunt terug krijgen. Mits u aan de voorwaarden voldoet kan u ervanuit gaan dat u tot 5 jaar na factuurdatum recht heeft en behoudt op de btw-teruggave.

Hoe nu verder?

We begrijpen dat dit wellicht zorgen bij u oproept, maar wij willen benadrukken dat, ondanks deze situatie, wij al het mogelijke hebben gedaan om uw belangen te behartigen. Recentelijk hebben wij de aangifte voor het afgelopen kwartaal van 2023 ingediend en een ‘0-aangifte’ gedaan om boetes te voorkomen.

Hier onder vindt u een gedetailleerd stappenplan die u kunt ondernemen. Het kan zijn dat sommige situaties niet voor u van toepassing zijn. Lees de onderstaande scenarios aandacht door. Mocht één van de onderstaande stappen niet worden afgerond kan dit betekenen dat u geen btw meer krijgt of eventueel een naheffingsaanslag ontvangt voor het niet doen van een btw-aangifte. Ook als u al btw heeft ontvangen kan het zijn dat uw traject niet volledig is afgerond en moet u onderstaande dus goed lezen:

Heeft u nog geen btw-aangifte ontvangen, of weet u niet zeker of momenteel vrij gesteld bent van btw-aangifte plicht door de KOR (Kleineondernemersregeloing)? Volg dan onderstaande stappenplan:

A. Bel naar de Belastingtelefoon(0800 0543) en geef aan dat u ondernemer bent met een vraag over de omzetbelasting. Houd uw BSN, geboortedatum en/of een recente belastingaanslag bij de hand om u te identificeren.

B. Vraag of er bij de Belastingdienst een btw-nummer bekend is een startdatum die overeenkomt met uw zonnepanelenfactuur (of een datum in hetzelfde kwartaal). Zo niet, kan u met de Ambtenaar in kwestie overleggen wat u moet doen, soms komt dit doordat u uberhaupt niet in aanmerking kwam op btw-teruggave omdat u niet voldoet aan de voorwaarden. Is er wel een btw-nummer bekend ga dan door naar stap C.

C. Vraag of er een beschikking is uitgereikt over het tijdvak van de factuurdatum van uw zonnepanelen. (Tip: houdt uw zonnepanelen factuur bij de hand). De Ambtenaar in kwestie weet dan wat ze moeten opzoeken en zal u uitleggen of alles afgerond is m.b.t. de btw-teruggave op uw zonnepanelen.

 • Mocht de ambetenaar aangeven dat alles is voltooid en u ook vrij gesteld bent van aangifte plicht door de KOR (kleineondernemersregeling) dan is het traject klaar.
 • Is het bedrag toegekend maar moet u uw rekeningnumer koppelen zie dan de uitleg onder punt F en G.
 • Heeft u het geld wel ontvangen maar zegt de ambtenaar dat u nog niet in de KOR zit / in de toekomst aangiftes gaat ontvangen? Zie punt G.
 • Geeft de ambtenaar aan dat zij nog geen aangifte hebben ontvangen? Ga dan door naar punt C.

D. Vraag als eerste welk postadres voor de omzetbelasting bij de Belastingdienst bekend is. Als uw huisadres het enige postadres is, kunt u doorgaan naar punt D. Is er echter een ander adres bekend, zoals bijvoorbeeld Maanlander 14C, dan dient u eerst schriftelijk een verzoek in te dienen om het postadres voor de BTW af te laten voeren. In de bijlage “Voorbeeld verzoek afvoeren postadres BTW” vindt u een conceptbrief en het adres waar de brief naartoe moet. Doorgaans wordt het postadres binnen 3 weken afgevoerd. Bel na 3 weken opnieuw naar 0800 0543 om te controleren of uw adres als enigste adres bekend is voor de BTW. Als dit het geval is, ga dan door naar punt D.

E. Bel naar 0800 0543 en geef aan dat u ondernemer bent met een vraag over de omzetbelasting. Vraag vervolgens om het uitreiken van een “duplicaat btw-aangifte op papier” in verband met de btw-teruggave op zonnepanelen. Meld daarbij de factuurdatum van uw zonnepanelen. De ambtenaar zal u vertellen voor welk kwartaal dit geldt en melden dat u binnen 2 werkdagen wordt teruggebeld of binnen 10 werkdagen per post een formulier “btw-aangifte op papier” zult ontvangen. Zodra u het formulier heeft ontvangen, ga dan door naar punt E.

F. Vul het formulier btw-aangifte op papier in aan de hand van het voorbeeld op de website van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/zonnepanelen-en-btw-voorbeeldaangiften. Als u hulp nodig heeft, kunt u altijd bellen met 0800 0543. Na het invullen, stuur het formulier in de bijgeleverde retour envelop en wacht ten minste 8 weken voordat u het geld ontvangt.

Tip: Belt u de Belastingtelefoon en ervaart u lange wachttijden? Bel dan zo vroeg mogelijk in de ochtend (vanaf 08.00 uur is de Belastingtelefoon al bereikbaar), vermijd de uren tussen drie en vijf, en bij voorkeur vermijd vrijdag middag.

G. Koppel uw bankrekeningnummer aan het btw-nummer.

  De Belastingdienst heeft al een btw-nummer aan u toegekend (dit kunt u opvragen bij de belastingtelefoon maar staat ook op posstukken van de Belastingdienst die u heeft/gaat ontvangen.) Om de btw op uw bankrekening te ontvangen, moet u uw bankrekeningnummer koppelen.

  Ook als uw rekeningnummer bekend is bij de Belastingdienst voor andere belastingen moet u alsnog uw rekeningnummer koppelen aan het BTW-nummer dat is afgegeven t.b.v. van uw zonnepanelen.

  Om het makkelijk te maken hebben wij een instructiefilmpje en een stappenplan gemaakt:

  Om je bankrekening door te geven ga je naar: Mijn Belastingdienst Zakelijk 

  Ja, vanwege de zonnepanelen bent u tijdelijk ondernemer. Weet dus dat u op de juiste plaats bent bij de zakelijke omgeving van de Belastingdienst.

  Let op: je dient in te loggen met het DigiD account van de aanvrager(degene aan wie de zonnepanelenfactuur is gericht) en niet met de toegezonden gebruikersnaam en wachtwoord.

  Tijdens het invullen dien je te aangeven voor welke belastingsoort je een rekeningnummer wil doorgeven, kies dan als belastingsoort: omzetbelasting / BTW. Als dat goed gaat moet je een omzetbelastingnummer invullen.

  H. Controleer of u in KOR (Kleineondernemersregeling zit) zodat u geen aangiftes omzetbelasting ontvangt en voorkom boetes / naheffingen!

  Zodra de btw-beschikking is opgelegd en u het geld heeft ontvangen, is het essentieel dat u geen vervolgaangiftes meer ontvangt. In de meeste gevallen kunt u dit realiseren door de KOR (Kleine Ondernemersregeling) aan te vragen. Wij hebben dit al voor u gedaan bij aanvang van het traject. Ervaring leert ons echter dat dit helaas niet altijd correct wordt verwerkt door de Belastingdienst.

  LET OP: Totdat u definitief in de KOR zit, ontvangt u elk kwartaal aangiftes. U dient deze aangiftes nog steeds in te dienen door zogenaamde nihil/0-aangiftes in te dienen. Als u dit nalaat, riskeert u een boete of naheffingsaanslag. Voor het derde kwartaal van 2023 hebben wij dit al voor u gedaan. Voor het volgende kwartaal Q4 2023, dat per 1 januari is afgesloten, dient u zelf te controleren of u een aangifte moet doen. Dit kunt u eenvoudig doen door in te loggen op Mijn Belastingdienst Zakelijk 

  Let op: u dient in te loggen met het DigiD-account van de aanvrager (degene aan wie de zonnepanelenfactuur is gericht) en niet met de toegezonden gebruikersnaam en wachtwoord. Als er een aangifte klaarstaat, betekent dit dat u nog niet in de KOR valt. Als er geen aangifte klaarstaat, is het traject van begin tot eind afgerond en hoeft u niets meer te doen. Als er WEL een aangifte klaarstaat, bel dan met 0800 0543 om te controleren of de KOR-aanvraag correct is ingediend.

  I. Bent u met uw hoofdverblijf woonachtig in het buitenland en heeft u door ons btw laten terugvorderen op in Nederland geplaatste zonnepanelen?

  Helaas kan u daardoor geen gebruik maken van de KOR (Kleineondernemersregeling). Middels die Kleineondernemersregeling kunnen reguliere zonnepaneelhouders die wel woonachtig zijn in nederland voorkomen dat ze btw-aangiftes moeten blijven doen zolang als ze stroom opwekken en verkopen. Dit vormt in feite een vorm van rechtsongelijkheid. Gelukkig is er in de meeste gevallen een oplossing. Let wel op, nationale belasting adviseurs noch haar (formalig) bestuurders kent uw individuele situatie niet en staat niet instaan of onderstaande oplossing voor u fiscaal verdere gevolgen heeft. Bij twijfel doet u er goed aan om u te laten adviseren door een erkend fiscalist.

  De potentiele oplossing luidt:

  1. Zet het energiecontract op naam van iemand anders, zoals bijvoorbeeld uw partner of meerjarig kind.
  2. Stuur hierna een brief aan de Belastingdienst waaruit blijkt dat u gestaakt bent met de economische activiteit waarvoor u in eerste instantie btw-aangiftes moest doen: Het opwekken en verkopen van zonnestroom. Wij hebben hiertoe een voorbeeld brief opgesteld: “Verzoek afvoeren omzet belastingnummer i.v.m. staking economische activiteit.”. Binnen 3 weken moet uw btw-nummer zijn afgevoerd. Bel 3 weken na het verzenden van de brief naar de belastingtelefoon 0800 0543 om dit te controleren. Uw partner of de persoon op wiens naam het energiecontract wordt gezet, heeft sinds 2023 en de invoering van het 0% btw-tarief op zonnepanelen vrijstelling van de meldingsplicht voor zonnepaneelhouders. U verschuift het probleem dus niet.

  Let op: Er is een uitzondering op het bovenstaande van toepassing. Indien uw zonnepanelenfactuur hoger was dan 14.404 euro inclusief btw en dus dus indien er meer dan 2500 euro aan btw op uw factuur was geheven, doet u er mogelijk niet goed aan om bovenstaande toe te passen. U kunt dan namelijk potentieel te maken krijgen met een desinvesteringsherziening. Hieromtrent moet u zich dus laten informeren door een erkend fiscalist. Zie ook kopje 8: “Heeft u meer dan 2500 euro btw teruggevorderd of meer dan 14.404 euro aan zonnepanelen gekocht (in de btw)?

  J. Heeft u een naheffingsaanslag ontvangen?

  Het kan voorkomen dat u een naheffingsaanslag ontvangt over het derde kwartaal 2023 of later. Deze naheffingsaanslag wordt opgelegd door de Belastingdienst omdat er geen of te laat een aangifte is ingediend. Schikt u niet van het eventuele hoge bedrag van deze aanslag. Door alsnog een 0 aangifte in te dienen over het betreffende kwartaal wordt de aanslag direct verlaagd naar alleen de 68 euro boete voor het niet indienen van de naheffings aanslag. De Belastingdienst is op de hoogte van onze bedrijfssituatie en zal coulant optreden met het kwijt schelden van de boete voor het niet (op tijd) indienen van de naheffingsaanslag.

  Heeft u nog een naheffingsaanslag van voor oktober 2023 hebben wij de toezegging dat dit wordt opgelost. Daarvoor zal het bestuur van Nationale Belasting Adviseurs tijdelijk nog het e-mail adres naheffingen@nba-zonnepanelen.nl bekijken en verwerken. Let op dat wij niet reageren op e-mails. Er wordt wel een bericht gestuurd zodra uw naheffing is opgelost of wordt opgelost. Dit kan zeker een week duren alvorens u een reactie krijgt.

  K. Heeft u meer dan 2500 euro btw teruggevorderd of meer dan 14.404 euro aan zonnepanelen gekocht (in de btw)?
  Dan zit u mogelijk in een meerjarig traject. Zie bijlage “Stappenplan zelf afwikkelen meerjarig traject bij 14404 euro aan zonnepanelen in de btw of 2500 euro btw teruggevorderd?”

  We begrijpen dat dit een complexe situatie is en de Belastingdienst staat klaar om u te ondersteunen. Mocht u verdere vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Belastingtelefoon op 0800 0543.

  Tot slot wil ik nogmaals benadrukken dat het ons zeer spijt u niet verder te kunnen ondersteunen in deze procedure. Ik wens u succes met de verdere afwikkeling en biedt nogmaals mijn oprechte excuses aan voor deze vervelende gang van zaken.

  Mocht u verdere professionele ondersteuning wensen om bovenstaande op te pakken of te laten uitzoeken bestaat die mogelijkheid ook. We hebben gesproken met De Centrale Btw teruggave, een concullega die de afgelopen jaren eveneens honderdduizenden btw-teruggaves heeft behandeld. Zij hebben vanuit andere inkomstenbronnen wel de mogelijkheid om hun bedrijf te blijven voeren en hebben aangegeven open te staan voor afwikkeling en ondersteuning van klanten van Nationale Belasting Adviseurs na opheffing van de BV. U kunt heb bereiken via https://btw-zonnepanelen.nl/ of e-mailen op info@btw-zonnepanelen.nl.

  Met vriendelijke groet,

  Het (formalig) bestuur van de Nationale Belasting Adviseurs B.V.